031-524010

Curtans Miljöteknik AB

Avloppskunnande sedan årtionden för enskilda avlopp
Vi utgår från dina behov och förutsättningar och rekommenderar den optimala lösningen med de på marknaden bästa lösningarna som finns.
Vi marknadsför och distribuerar VaLett vår egen extremt snålspolande toalett som transporterar avfallet i en 40 mm slang horisontellt 30 m till en sluten tank.
Vi är oberoende leverantörer och kan därför välja utifrån ett antal fabrikat som har bra produkter inom sitt område och därför får du den lämpligaste produkten för just din fastighet. Det är en mix av inköpspris och driftsäkerhet samt att driftkostnaden hålls så låg som möjligt för din skull som vi gjort de olika valen. Naturligtvis med miljön i det främsta rummet och enligt din kommuns krav.
Produkterna kommer från:
Mälarens reningsverk det enda kemikaliefria reningsverket.
Purolett förbränningstoalett
Baga, Jets, Vestelli, Cipax och NEO tank.
Alla klarar kravet på hög skyddsnivå.
Som extra plus har vi tillgång till mycket stort kunnande inom värmesystem och här har vi valt Viessmann olika värmepumpar för bästa resultat.
Kontakta oss så har vi lösningen på dina avlopps och värmeutmaningar!
Vi har produkterna på plats i våra lokaler så att du kan komma och se dem på plats.

info@gasolet.se

Namn E-post Meddelande
Skicka in